مرکز آموزش‌های آزاد و کاربردی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

جلسه ۱۱: حروف ناخوانا (ل ، ی)

تاریخ تشکیل جلسه:‌ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹

روز و ساعت تشکیل جلسه:‌ یک‌شنبه – ۹ صبح الی ۱۱

لینک ورود به کلاس: https://meet.google.com/gdq-thof-gfv

پیمایش به بالا