مرکز آموزش‌های آزاد و کاربردی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

کارگاه متدولوژی مقاله نویسی حقوقی(غیر حضوری)

4/5

300.000 تومان

کارگاه متدولوژی مقاله نویسی حقوقی(حضوری)

4/5

600.000 تومان

اصول تربیت دینی کودک و نوجوان

4/5

250.000 تومان

هوش‌مصنوعی و کاربرد آن در حوزه معارف اسلامی

4/5

450.000 تومان

نفس‌شناسیِ سینوی(نفسِ شِفا)

4/5

منطق براي زندگي(منطق كاربردي)

4/5

500.000 تومان

مباحث عام و خاص در کفایة‌ الاصول

4/5

400.000 تومان

روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم

4/5

200.000 تومان

دوره آمادگی برای آزمون اشتمال

4/5

800.000 تومان

زبان‌تخصصی فلسفی، برمبنای فن‌ترجمه به‌روش گشتاری

4/5

600.000 تومان

آموزش کاربردی فلسفه اخلاق

4/5

800.000 تومان

آموزش منطق جدید(کنکور ارشد و دکتری)

4/5

800.000 تومان