مرکز آموزش‌های آزاد و کاربردی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

الحروف فارابی2

الحروف فارابی(ترم2)

4/5

۴۰۰.۰۰۰ تومان

الحروف فارابی

الحروف فارابی

4/5

اصول تربیت دینی کودک و نوجوان

4/5

۲۵۰.۰۰۰ تومان

هوش‌مصنوعی و کاربرد آن در حوزه معارف اسلامی

4/5

۴۵۰.۰۰۰ تومان

منطق براي زندگي(منطق كاربردي)

4/5

۵۰۰.۰۰۰ تومان

مباحث عام و خاص در کفایة‌ الاصول

4/5

۴۰۰.۰۰۰ تومان

زبان‌تخصصی فلسفی، برمبنای فن‌ترجمه به‌روش گشتاری

4/5

۶۰۰.۰۰۰ تومان

آموزش کاربردی فلسفه اخلاق

4/5

۸۰۰.۰۰۰ تومان

آموزش منطق جدید(کنکور ارشد و دکتری)

4/5

۸۰۰.۰۰۰ تومان

مکالمه زبان تخصصی رشته علوم قرآن و حدیث

4/5

۶۰۰.۰۰۰ تومان

آموزش مقاله‌نویسی(ISI)

4/5

۳۰۰.۰۰۰ تومان

پیمایش به بالا