مرکز آموزش‌های آزاد و کاربردی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

اصول تربیت دینی کودک و نوجوان

اساسا امروز مسئله اصلی و مهم جامعه که می‌تواند در همه شئون فردی و اجتماعی نقش ایفا کند، مسئله تربیت می‌باشد. تربیت امریست که نیاز اصلی تمام جوامع و دوران می‌باشد، خاصه دوره زمانی ما که با هجمه‌ها، این نیاز پر رنگتر هم دیده می‌شود. لذا ما بر آن شدیم تا در این دوره با اتکاء بر آموزه‌های معرفتی و تجربی، اصول تربیت کودک و نوجوان را بشکل مدون و روشمند خدمت عزیزان ارائه کنیم. این دوره بر اساس نقشه تربیت از شناخت مخاطب آغاز و نهایتا، روش کلی تربیت در اسلام را مورد بررسی قرار خواهد داد.

اصول تربیت دینی کودک و نوجوان

هزینه دوره

۲۵۰.۰۰۰ تومان

4/5

اطلاعات دوره

اطلاعات مدرس

پیمایش به بالا