مرکز آموزش‌های آزاد و کاربردی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

کارگاه متدولوژی مقاله نویسی حقوقی(حضوری)

این دوره با هدف افزایش مهارت ورزی دانشپذیران به منظور توانمند سازی در حوزه نگارش مقالات تخصصی حقوقی طراحی شده است به طوری که فنون مختلف مقاله‌نویسی در سطح علمی پژوهشی، علمی ترویجی و علمی مروری آموزش داده می شود و نیز آشنایی کاربردی با نرم افزارها و سامانه های الکترونیکی مرتبط جهت ارسال مقاله و پیگیری به شکل اجرایی و تجربی مورد بررسی قرار می گیرد.

سرفصل دوره:

  • کلیات روش تحقیق و مقاله‌نویسی
  • اصول و فنون مقاله‌نویسی حقوقی
  • معرفی نرم‌ افزارها و سامانه‌های مرتبط الکترونیکی
  • نحوه استفاده از سامانه‌های الکترونیکی
  • آشنایی با مجلات و ژورنال‌های تخصصی حقوقی

کارگاه متدولوژی مقاله نویسی حقوقی(حضوری)

هزینه دوره

600.000 تومان

4/5

اطلاعات دوره

اطلاعات مدرس