مرکز آموزش‌های آزاد و کاربردی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

منطق براي زندگي(منطق كاربردي)

سهم‌ قابل توجهی از وضعیت کنونی ما در زندگی نتیجه تصمیم‌ها و انتخاب‌های کوچک و بزرگ ماست. این تصمیم‌ها و انتخاب‌ها نیز برآمده از باورهایی است که آن‌ها را «درست» پنداشته‌ایم. اما چه‌قدر به درستی این‌ باورها اطمینان داریم؟ در این دوره در کنار هم و با کمک یکدیگر دو هدف اصلی را دنبال می‌کنیم:

یک) آشنایی با برخی ساز و کارهای شناختی مغز؛ همان سوگیری‌های هیجانی که پیوسته و پنهانی ما را به نتیجه‌های نادرست و البته واقع نما سوق  می‌دهند.

دو) تمرین استفاده از ابزارهای تنظیم‌ و‌ ارائه تعریف‌ها و دلیل‌ها در قالب راهبردهای تفکر انتقادی.

بدین‌سان امیدواریم‌ با مدیریت بهینه نیازهای هیجانی و شناختی خود بتوانیم به بهترین شکل از ذهنمان استفاده کنیم.

منطق براي زندگي(منطق كاربردي)

هزینه دوره

۵۰۰.۰۰۰ تومان

4/5

اطلاعات دوره

اطلاعات مدرس

پیمایش به بالا