مرکز آموزش‌های آزاد و کاربردی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

جلسه ۷: صدای یاء کشیده

تاریخ تشکیل جلسه:‌ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

روز و ساعت تشکیل جلسه:‌ یک‌شنبه – ۹ صبح الی ۱۱

لینک ورود به کلاس: https://meet.google.com/gdq-thof-gfv

پیمایش به بالا