مرکز آموزش‌های آزاد و کاربردی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

جلسه ۲: تلفظ عربی صدای کوتاه کسره

تاریخ تشکیل جلسه:‌ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

روز و ساعت تشکیل جلسه:‌ سه‌شنبه – ۹ صبح الی ۱۱

لینک ورود به کلاس: https://meet.google.com/gdq-thof-gfv

پیمایش به بالا