مرکز آموزش‌های آزاد و کاربردی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

جلسه ۳:‌ تلفظ عربی صدای کوتاه ضمه

پیمایش به بالا