مرکز آموزش‌های آزاد و کاربردی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

زبان تخصصی فلسفی، بر مبنای فن ترجمه به روش گشتاری

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رايگان

اطلاعات دوره

اطلاعات مدرس

خانم دکتر برزگر تبریزی
پیمایش به بالا