مرکز آموزش‌های آزاد و کاربردی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

مدرسه تابستانی منطق کاربردی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رايگان

اطلاعات دوره

اطلاعات مدرس

پیمایش به بالا